Onze werkwijze boorpalen

Meer aanvullende informatie omtrent palen boren ipv heien: Wij boren funderingpalen, in plaats van grondverdringende palen heien. Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal die gebruikt wordt in paalfunderingen dieĀ  belastingen van het gebouw overdraagt op de draagkrachtige ondergrond. De uitvoering van boorpalen verloopt geluidarm en trillingsvrij,…

read more

Waarom funderen?

De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. In Nederland is de ondergrond vaak niet erg draagkrachtig door de aanwezigheid van veen en klei. Daardoor verschilt…

read more