Heipalen of Boorpalen?

Palen heien of palen boren? De meest voorkomende en vaak snelste vorm van funderingspalen is heien. Wanneer er funderingssysteem toepast moet worden dat geluidsarm en trillingsvrij is, wordt vaak gekozen voor boorpalen. In geval van heipalen is de toepassing grondverdringend, wat inhoud dat er geen grond naar de oppervlakte wordt…

read more

Waarom funderen?

De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond. In Nederland is de ondergrond vaak niet erg draagkrachtig door de aanwezigheid van veen en klei. Daardoor verschilt…

read more